sound by jbgmusic
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Catatan Uri-Uri kabudayan Jawa ATUR PANAMPI LAMARAN

ATUR PANAMPI LAMARAN

Atur Panampi Lamaran

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dhumateng ……………………… (sesebutanipun kajumbuhaken kawontenan miturut

andhap inggiling pangkat kalenggahan ingkang sami rawuh).

Ngembani wuwus karsanipun Bp. ………………………… sekalihan, ing hari kalenggahan punika kula piniji pinangka sulih salira nampi pasrahipun saking Bp. …………………….Minangka cundhaka badhe/calon kadang besan sutresna, minangka purwakaning atur kula ugi ndherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalam Gusti ingkang Maha Agung, awit sih wilasa miwah barokah ingkang tansah sinandhang penjenengan sadaya dalasan kula

 

mau lengkapnya klikc di sini

 

Last Updated (Thursday, 25 September 2014 01:09)

 
TRANSPARANSI PERADILAN
tv-ku

Get the Flash Player to see this player.