sound by jbgmusic
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Catatan Uri-Uri kabudayan Jawa KAMUS JAWA

KAMUS JAWA

KAMUS JAWA – INDONESIA

KAMUS BASA JAWA – INDONESIA

Katrangan  (Keterangan)

(ta) tembunga aran = kata benda

(tg) tembung ganti = kata ganti

(tk) tembung kriya = kata kerja

(tkr) tembung katrangan = kata keadaan

(tpw) tembung panguwuh = kata seru

(tpr) tembung pangarep = kata depan

(tpy) tembung panyambung = kata sambung

(ts) tembung sipat = kata sifat

(tsd) tembung sandhangan = kata sandang

(tw) tembung wilangan = kata bilangan

A

abab (ta)        hawa mulut

abang (ts)        merah

aba-aba (ta)        aba-aba

abar (tk)        menguap (zat cair)

abuh (ts)        bengkak

abrit ; abrit (ts)        merah

abyor (ts)        bertebaran memenuhi (mis. bintang bertebaran memenuhi langit)

acung (tk)        menunjuk ke atas/ unjuk jari

ada-ada (ta)        inisiatif

adang (tk)        menanak nasi

adas (ta)        nama tanaman

adi (ts)        bernilai tinggi; mempunyai kelebihan

adil (ts)        adil

adhang (tk)        menunggu di tempat yang akan dilewati

adhem (ts)        dingin

adhep (tk)        hadap

 

Mau lengkap klikc di sini

 
TRANSPARANSI PERADILAN
tv-ku

Get the Flash Player to see this player.